Zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia te są przeciążone normalnie występującymi bodźcami sensorycznymi

Mówimy o nich wówczas, gdy układ nieprawidłowo odbiera i interpretuje bodźce sensoryczne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Warto dodać, że zaburzenia mogą dotyczyć różnych zmysłów, a dziecko może wykazywać nadreaktywność na jeden z nich, natomiast podreaktywność na inny. Zaburzenie integracji sensorycznej to dysfunkcja centralnego układu nerwowego, który w sposób niewłaściwy przetwarza bodźce i informacje sensoryczne z otoczenia. Zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia te są przeciążone normalnie występującymi bodźcami sensorycznymi. : nadmierna reaktywność (wrażliwość) na bodźce sensoryczne, niedostateczna reaktywność na bodźce sensoryczne i osłabione umiejętności ruchowe. Poprzez zaburzenia sensoryczne rozumiemy tutaj wszystkie nieprawidłowości u dziecka dotyczące zmysłu dotyku, zaburzeń na tle wrażliwości wzrokowej oraz zaburzenia czuciowe i nadwrażliwość słuchową. Zaburzenia te dotyczą problemów dziecka w interpretacji odbieranych bodźców. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, mogą występować u niego zaburzenia integracji sensorycznej. Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia sensoryczne u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię. Podczas indywidualnie przygotowanych zajęć skutecznie niwelujemy zaburzenia integracji sensorycznej. Błędy w przekazywaniu i łączeniu się informacji zmysłowych powodują zaburzenia sensoryczne u dzieci. Większość dzieci ma określone, smaki, lubi pewne rytuały. Literatura z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej uwzględnia także specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poruszymy dziś bardzo ważny temat, który niepokoi wielu przejętych zachowaniem swoich dzieci rodziców. U dzieci z zaburzeniami sensorycznymi taka droga jest znacznie dłuższa i odbierają one bodźce ze zdwojoną siłą. Zaburzenia integracji sensorycznej to bardzo rozległe zagadnienie i niemal u każdego dziecka przebiega ono trochę inaczej. Dzieci z tym rodzajem dysfunkcji, poddaje się terapii integracji sensorycznej. Czasem dzieci nie mogą się skoncentrować. Dzieci mające zaburzenia sensoryczne odbierają bodźce ze świata zewnętrznego kilkanaście razy intensywniej niż inne dzieci. Dzieci późno przyswajają wiedzę, mają kłopoty w nauce oraz mówieniem. Należy być świadomym, że zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt to zjawisko tak samo prawdziwe jak występujące w okresie przedszkolnym. Niejednokrotnie dzieci takie mają niskie poczucie swojej wartości. Jak wyglądają i na czym polegają zaburzenia regulacji procesów sensorycznych u dzieci? Terapia integracji sensorycznej może być przeprowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach. Wcześnie zauważona nadwrażliwość sensoryczna a w konsekwencji zaburzenia na tym tle pod wpływem odpowiedniej terapii daje się wyeliminować. Metoda SI przynosi oczekiwane rezultaty u dzieci z występującymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Takie zaburzenia dość często utrudniają codzienne funkcjonowanie i konieczne jest zastosowanie u dziecka metod terapii z zakresu integracji sensorycznej. Inne dzieci natomiast nie lubią być przytulane, nie tolerują delikatnego dotyku. Niektóre dzieci wręcz same domagają się bodźcowania, co w naszym mniemaniu jest dla nich bolesne lub wysoce szkodliwe. Druga grupa to dzieci z objawami dezintegracji sensorycznej, które często przebywają albo w zbyt ubogim w bodźce stymulujące środowisku, albo znowu otrzymują ich zbyt wiele. Jednak SI u dzieci może objawiać się w na wiele sposobów i niejednokrotnie stanowi połączenie objawów ze wszystkich trzech kategorii. Czasem podejmowane formy takie jak reedukacja, terapia psychopedagogiczna nie przynoszą efektu. Oznacza to, że zachowanie dzieci jest nieadekwatne do natury, charakteru i intensywności bodźca. Dzieci z występującymi zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych dzielone są na dwie grupy. Jedną z takich metod jest terapia integracji sensorycznej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat dość często słyszy się pytania dotyczące podłoża coraz częściej rozpoznawanych u dzieci zaburzeń rozwojowych. Dzieci mogą wykazywać ograniczone zdolności motoryczne oraz zaburzone funkcje motoryczne. Istotnym czynnikiem jest terapia mowy, zwłaszcza osób z zaburzeniem funkcjonowania językowego. Jest bardzo indywidualną sprawą, jak takie zaburzenia powstają u dzieci i w jakim okresie rozwoju zaczynają się pojawiać. Zazwyczaj dzieci zachowujące się według powyższych zachowań mają diagnozowaną nadwrażliwość sensoryczną. Takie zaburzenia wywołują u dziecka kłopoty z koncentracją, z systematycznością, z podzielnością uwagi.