Każde przedsiębiorstwo potrzebuje dofinansowanie szkoleń miękkich

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS? Dofinansowanie dotyczy mikro, małych średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje dofinansowanie szkoleń https://akatconsulting.pl/szkolenia-dofinansowane miękkich! Jeśli któreś ze szkoleń sprzedażowych jest dla Ciebie szczególnie interesujące i jego uczestnicy kwalifikują się do tego dofinansowania napisz do mnie maila. Uzyskane z Izby dofinansowanie – w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej przeznaczyć można na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu, koszty przejazdu oraz noclegi w hotelu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wysyła swojego pracownika na szkolenie - otrzymasz dofinansowanie w wysokości 80% na jedno szkolenie. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb dopasowujemy optymalną formę wsparcia, zdobywamy dofinansowanie na szkolenia, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne i realizujemy szkolenie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń zarówno transportowych, jak i zawodowych oraz e-learningowych. Solidnym zapleczem naszej działalności jest firma Interrete, skupiająca się na pozyskiwaniu środków na dofinansowanie szkoleń. Szkolenie ze składania fiszki wniosku o dofinansowanie jest bardzo ważne, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, a zainteresowanie jest bardzo duże. Dodatkowo wyższe dofinansowanie (+10% jednakże nie więcej niż 80%) można otrzymać. Dofinansowanie szkoleń dla kierowników, menedżerów i osób wytypowanych do awansu na stanowisko kierownicze. Pracodawca planujący dofinansowanie składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Organizacja dofinansowanych szkoleń dla pracowników,szkolenia na miejscu,pomoc w organizacji szkolenia (np. O dofinansowanie mogą starać się pracodawcy. We wszystkich województwach poza pomorskim i mazowieckim, można już uzyskać dofinansowanie na szkolenia nawet do 80% wartości usługi szkoleniowej. Po akceptacji wniosku pozostaje zapisanie się na szkolenia, dofinansowanie oraz uczestnictwo. Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika. Dofinansowanie można uzyskać na każde szkolenie z naszej oferty zarówno dla osób początkujących jak i działających w zawodzie, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych.